Revize elektrických zařízení

Pro revize elektrických zařízení ( el. instalace ) platí ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 .
Revize rozlišujeme na VÝCHOZÍ a PRAVIDELNÉ . VÝCHOZÍ revize se provádějí před uvedením nového zařízení do provozu.
PRAVIDELNÉ revize se provádějí během provozu elektrického zařízení ve stanovených lhůtách.
LHŮTY revizí jsou různé a pohybují se od jednoho roku do 5 let, v závislosti na umístění el. zařízení, povaze skladovaných či zpracovávaných látek apod. Pro běžné kancelářské budovy, restaurace, dílny apod. platí lhůta 5 let.
TERMÍNY pravidelných revizí budeme hlídat sami a včas Vás budeme kontaktovat abychom dodrželi termín následné revize.