Revize provádíme na základě osvědčení ev.č.0354/11/08/R-EZ-E2/A na vyhrazených elektrických zařízení do 1000V v prostředí bez nebezpečí výbuchu včetně hromosvodů.Služby poskytujeme na základě oprávní ev.č.1298/8/13/EZ-M,O,R,Z-E2/A převážně v  Libereckém a Středočeském kraji, v  Praze.

 

 

Proč revize elektro?

  • Abyste se dozvěděli o stavu vámi provozovaného elektrického zařízení
  • Abyste předcházeli možnému úrazu elektrickým proudem
  • Abyste snížili riziko nebezpeční požárů
  • Protože tyto revize vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky
  • Protože vám v případě požáru, úrazu el. proudem pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí

·        Protože Vám může kontrolní orgán ( Inspektorát práce ) udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč, dle zákona č.: 251/2005 

Počasí Liberec - Slunečno.cz
SEO